Ajalugu-traditsioonid

 1.septembril 1971.aastal avati Tallinna 12.Lastepäevakodu aadressil Sütiste tee 8. Lasteaias on ujula. Tallinna 12.Lastepäevakodu ruumid olid sisustatud maitsekalt. Lastepäevakodu juhataja aastani 1980 oli Ella Pross, kes omas ENSV teenelise õpetaja tiitlit.

1980.a alates oli juhataja  Aino Koržets.

1988.a. kui laste arv vähenes, toodi Mustamäe Haridusosakonna korraldusel Tallinna 54.Keskkoolist (praegusest Tallinna Saksa Gümnaasiumist) lastepäevakodu ruumidesse kolm esimest klassi. Kool kasutas ruume 2000.a. juunini. Ühest klassiruumist renoveerisime samal aastal spordisaali.

1997. a- 2007.a juhtis lasteaeda Pille Siimpoeg.

Alates 2007.a augustist on lasteaia direktor Jaanika Raudsepp.

1997. aastal  muudeti Tallinna 12.Lastepäevakodu nimetus Tallinna Lastepäevakoduks Vesiroos ja 1999.a. Tallinna Lasteaiaks Vesiroos. Me püüame olla oma nime väärilised. Vesiroosi õis on avatud, puhas, siiras, lootust ja armastust täis,  kaunis ja omanäoline, just selline on  väike laps.

Lasteaial on oma sümboolika: logo, lipp, laul ja muinasjutt. Igal rühmal on oma nimi, laul ja vapp.

VESIROOSI LAUL

 Lasteaia tugevad küljed on muusika-, liikumis- ja ujumisõpetus. Alates 2011.a sügisest Tervistedendav lasteaed(TEL)

Lisaks töötavad lasteaia ruumides erinevad huviringid, mis pakuvad järgmisi võimalusi: inglise keel , jalgpall, akrobaatika, judo, kunstiring.

Lasteaial on soodne asukoht: ta paikneb elamurajooni sees, kuid on looduslikult vahelduva pinnamoe ja rohelusega ning naabruses on Sütiste parkmets, mis loob soodsad võimalused õppekäikudeks,  matkadeks, sportlikuks- ja muusikategevuseks.

Peale igapäevase õppe- ja kasvatustegevuse on lasteaias  populaarsust võitnud  pere- ja spordiüritused, kalendritähtpäevade tähistamised. Mitmed üritused ja tegevused on muutunud aastatega traditsiooniks: