Uudiste arhiiv

Sihtasutus Vesiroosi Lasteaed pöördumine

29.01.2008

Hea lapsevanem!
Kas Sa tead, et täpselt aasta tagasi loodi meie lastevanemate initsiatiivil Sihtasutus Vesiroosi Lasteaed?
 

Sihtasutuse eesmärgiks on vahendite kogumine ja jaotamine meie laste tasakaalustatud arengu toetamiseks. Meie ülesanne ei ole remontida hoone katust, tehnosüsteeme või koguda varjatud õppemaksu. Me tahame tõsiselt aidata kaasa selliste õpitingimuste loomisele lasteaias, mis võimaldaksid laste mitmekülgset ja tasakaalustatud arengut.

 Esimese sammuna oleme saanud positiivse vastuse õuesõppe projekti rahataotlusele Keskkonnainvesteeringute Keskuselt. Projekti eesmärk on viia nii lapsed, õpetajad kui ka  lapsevanemad õue õppima ning kasvatada seeläbi keskkonnasõbraliku, keskkonnasäästliku ja tervisliku mõtteviisi.
 
Teiseks suureks eesmärgiks on meie rahvuskultuuri ning tavandite tutvustamine läbi mängude, muusika ja tantsude. Soovime soetada ka vähemalt rühmatäiele lastele rahvariiete komplektid, et veelgi paremini meie esivanemate pärandist osa saada. Vastav taotlus KULKAle on juba ettevalmistamisel.
 
Aga see on alles algus. Tahame anda oma panuse nii vabatahtlikena, kaasatuna lasteaia tegevustesse, kui ka materiaalselt, kogudes ja suunates vahendeid õpetajate koolitamiseks. Samuti toetame selliste ürituste korraldamist või õppevahendite soetamist, mida lasteaed tänu oma omandvormile teha ei saa, kuid ilma milleta lapsed millestki olulisest ilma jääks.
 
Sihtasutuse nõukogusse ja juhatusse kuuluvad nii lastevanemate kui ka lasteaia esindajad. Alates jaanuarist on juhatuse uus esimees Helje Simmer, nõukogu esimehena jätkab Karin Krusta.
 
Kui ka Sina arvad, et meie eesmärgid on õiged, ning soovid anda oma panuse sihtasutuse ning seeläbi meie  arengusse, palun anna endast märku. Teretulnud on igasugune abi – nii heade mõtete, aktiivse kaasalöömise kui ka mistahes muul viisil sihtasutuse tegevuse ja eesmärkide toetamise kaudu.

 

Ära kõhkle, helista või kirjuta kohe. Koos suudame rohkem ja paremini.
Helje telefon on 652164, e-post hoolekogu@lavesiroos.ee
  
Koostegutsemist soovides,
 
Andres Ääremaa
Hoolekogu esimees, SA asutajaliige
  
PS
Kui Sa soovid sihtasutuse tegevust just rahaliselt toetada, saad seda teha kandes sobiva summa sihtasutuse kontole nr 221034705516 Hansapangas. Selgituseks kirjuta, kuidas soovid näha kantud raha kasutamist.
Tagasi