Uudiste arhiiv

Toidutasu piirmäär

28.09.2017

Võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määruse nr 29 “Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine” on alates 01.09.2017

 
sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 1,80 € päevas
 
lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,0 € päevas
 
Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. Toidukulu kaetakse käidud päevade eest.
 
Kui asutuses kehtestatud toidukulu päevamaksumus on suurem, kui kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem.
 
Alates 01.09.2017 on
 
sõimerühma toidutasu 0 senti päev
 
aiarühma toidutasu 0,09 senti päev
Tagasi