Uudiste arhiiv

7. märtsil 2011 LASTEAED SULETUD- STREIK

05.03.2012

kolmapäeval, 7.märtsil 2012 ON Tallinna Lasteaed Vesiroos SULETUD
SEOSES ÜLERIIGILISE EESTI HARIDUSTÖÖTAJATE LIIDU POOLT VÄLJA KUULUTATUD STREIGIGA
 

Tallinna Lasteaed Vesiroos kollektiivi poolt osalevad streigis kõik õpetajad, õpetaja abid ja tehniline personal. Nimetatud päeval katkeb streikijatega tööleping ja tööülesandeid ei täideta (TLS §19 p 4). Töötajad töötasu sel päeval ei saa.

Eeltoodust lähtuvalt 7.märtsil 2012 personali lasteaias ei ole. Seega ei suuda me tagada laste toitlustamist ja turvalist hoidu sellel päeval. Küsimuste tekkimisel, pöörduda lasteaia direktori poole.
Oleme tänulikud Teie toetuse eest ja palume mõistvat suhtumist.
Täpsemaid selgitusi streigi  ja töötajate nõudmiste kohta annab streigi juht, ametiühingu usaldusisik - õpetaja Marika Männik
Tallinna Lasteaed Vesiroos pere
Tagasi