Uudiste arhiiv

Lasteaia kohatasu muutus

31.12.2011

Head lapsevanemad!
Alates 1.jaanuarist muutub lasteaia kohatasu.
 

Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006 määruse nr 9 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” muutmine
                       15.detsember 2011a. määrus nr 41
 
 
Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 4 alusel.
 
 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006 määruse nr 9 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” § 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Vanema osa määraks ühes kuus ühe lapse kohta on summa, mis moodustab 10,6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus. Ujulaga lasteasutustes, on perioodil, mil laps ujulat kasutab (ujumisõpe, ujumine), vanema osa määraks ühes kuus summa, mis moodustab 12% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus.“.
§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012.

Vanema osa suureneb koolieelses munitsipaallasteasutuses seniselt 8%-lt ehk 22,24 eurolt 10,6%-ni ehk 29,47 euroni.Ujulaga lasteaedades 12% 33,36 eurot

oigusaktid.tallinn.ee/

Tagasi