Uudiste arhiiv

Hoolekogu koosolek

05.11.2010

17. novembril kell 17.00
 

Päevakord:

1. Haridus ja teadusministeeriumi sisehindamistulemused
2. Lasteaia eelarve aasta lõpus.
3. Vanemate kaebused
4. Lasteaia tehniline olukord
5. Jooksvad küsimused

 

Tagasi