Ujumine

Ujumisõpetus

Ujumine on suur mõnu lapsele, aga samuti ka hea kehalise ja emotsionaalse tervise allikas. 

Ujumine ja jalgrattasõit on kaks oskust, mis eristuvad teistest põhioskustest. 

Mõlema oskuse kohta öeldakse, et kui oled selle kord selgeks saanud, oskad seda igavesti. 

Ujumise algõpetuses on kesksel kohal veega kohanemine, 

vees tõhusate ujumisliigutuste abil edasi liikumine ning kõige olulisem on tunda end vees hästi.

Mängulise tegevuse kaudu õpivad lapsed:

 

»
Ujumisõpetuse infoleht.pdf