Järjekorda lisamine

Vastuvõtt Vesiroosi lasteaeda:

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

  1. Tallinna linna elanikel tuleb täita lapse sünnitunnistuse alusel lasteasutusse vastuvõtu taotlus, kuhu on märgitud kuni kolm lasteasutuse valikut ning koha soovimise aeg.
  2. Lasteaiakohta saab taotleda  riigiportaali eesti.ee kaudu, sel juhul saab kõik toimingud teha e-keskkonnas.
  3. Taotluse võib saata ka e-postiga vesiroos@lavesiroos.ee.
  4. Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.
  5. Lasteaedade kontaktid ja info vabadest kohtadest leiad siit.