Lapsevanemale

 

TALLINNA LASTEAED VESIROOS  ON  AVATUD     

07.30 –18.00    

VALVERÜHM   07.00 - 19.00

      2 SÕIMERÜHMA
       6 AIARÜHMA 
    3 SOBITUSRÜHM
A