Rühmad

Tallinna Lasteaias Vesiroos kokku 11 rühma: 2 sõimerühma; 6  aiarühma; 2 sobitusrühma ja 1 tasandusrühm

Õppetegevus rühmades toimub eesti keeles.