Sihtasutus Vesiroosi Lasteaed

17. jaanuaril 2007 loodi lastevanemate initsiatiivil Sihtasutus Vesiroosi Lasteaed.

Sihtasutuse eesmärgiks on vahendite kogumine ja jaotamine meie lasteaia laste tasakaalustatud arengu toetamiseks.
Sihtasutuse nõukogusse kuuluvad lastevanemate ja lasteaia esindajad.
Meie eesmärgiks on toetada lasteaeda õppe ja kasvukeskkonna parendamisel.

Sihtasutuse kaudu lasteaia tegevust saab toetada, kandes sobiva summa SA kontole
Hansapank a/a 221034705516