Rühmad

Tallinna Lasteaias Vesiroos kokku 11 rühma: 2 sõimerühma; 7 aiarühma; 2 sobitusrühma

Õppetegevus rühmades toimub eesti keeles.

Rühma info leiad klikkides alloleval pildid.